Uzun yıllardır tartışılan ve uzmanları ve öğrencileri ikiye bölen bu sorunun cevabı yapılan onlarca hatta yüzlerce araştırmaya rağmen hala belirsizliğini korumaktadır. Bazıları müziğin ders çalışırken konuya veya teste odaklanmayı zorlaştırdığını ve bu sırada beyine ikinci bir görev verildiği için verimi düşürdüğünü savunurken diğerleri müziğin ritminden ötürü odaklanmanın daha kolay olduğunu ve ders çalışırken sıkılmayı önleyeceği için uzun saatler ders çalışmaya yardımcı olacağını savunuyor.

Öncelikle müziğin verimi arttırdığını savunan tarafın görüşlerini anlatmak istiyorum. Bu kişiler de kendi içlerinde birçok farklı görüşlere sahipler. Bu kişileri ayıran konular; müzik türünün, ritminin ve sözlü veya sözsüz olmasının verime etkisidir. Genel olarak müzik ile çalışmayı savunan uzmanlar müziğin sözsüz, klasik müzik olması gerektiğini belirtiyorlar. Burada karşımıza “Mozart Etkisi” teoremi çıkıyor. Bu teoreme göre “klasik müzik dinlemek sizi daha başarılı yapar.” Ayrıca uzmanlar “largo barok” türünün öğrenmeyi hızlandırdığını ve verimi arttırdığını belirtiyorlar. Başka bir araştırmaya göre ise eğer çevreniz gürültülü bir ortam ise müzikle çalışmak, gürültülü ortamda müziksiz şekilde çalışmaya nazaran kesinlikle daha verimli. Diğer bir yandan bazı araştırmalar sessiz ortamlardaki bireylerin hafıza ve konsantrasyon gerektiren görevleri müzikle yapanlardan daha verimli yaptıklarını bildiriyor. Ayrıca ders çalışırken sürekli olarak müzik dinleyen öğrencileri sınav anında oluşan sessizlikte sorulara odaklanmada sorun yaşayabilirler

Sonuç olarak ders çalışırken müzik dinleyip dinlememek size kalmış. Dinleyenler için ise halen hangi müzik türünün daha verimli olduğu belirsizliğini koruyor. Her şeye rağmen müzik dinlemenin, eylemi gerçekleştiren bireyin zevk almasını ve rahatlamasını sağladığı kesin fakat verim konusu uzun yıllardan beri tartışılıyor ve tartışılmaya da devam edecek.